Zomerconferentie 2021

'Verkiezing en verbond'

Onze jaarlijkse zomerconferentie op 17 en 18 september zal gaan over verkiezing en verbond, ingeleid door ds. C. Sonnevelt en ds. A. Schot. Beide kernbegrippen worden vandaag vaak uit elkaar getrokken tot grote schade voor prediking en pastoraat. Calvijn en de vaderen hebben verbond en verkiezing altijd dicht bijeen gehouden. Je kunt dat samengevat vinden in de Westminster Confessie (hoofdstuk 7) waar verbond en verkiezing nauw bijeen horen. Je zou ter voorbereiding op de conferentie dit hoofdstuk eens aandachtig moeten lezen.

Eeuwenlang is in ons land vanuit deze Bijbelse verbondsgedachte gepreekt. Enerzijds waren onze vaderen liefdevol in de nodiging tot de zaligheid. Anderzijds benadrukten zij de noodzaak van het toepassende werk van Gods Geest, hoe een zondaar in het verbond overgaat.

In de twintigste eeuw hebben nieuwere verbondsvisies de kansels veroverd (Woelderink). Het verbond is van de verkiezing losgemaakt. Alle nadruk wordt gelegd op het menselijk geloofsantwoord op Gods beloften. Nauwelijks wordt aandacht geschonken aan het verbroken werkverbond en de menselijke onmacht. Op onze conferentie willen luisteren hoe de verbinding tussen verbond en verkiezing de kerk van Nederland eeuwenlang tot zegen is geweest en ook vandaag van grote betekenis blijft. Van harte uitgenodigd!

 

Ds. G. Clements, Gouda

 

Aanmelden voor zomerconferentie 2021 Gereformeerde Gemeenten

 

Wanneer?
D.V. vrijdag 17 september 2021 en zaterdag 18 september 2021

Hoe laat?
Vrijdag
17:00 inloop conferentie
17:30 opening maaltijd
19:15 einde maaltijd / begin lezing

Zaterdag
9:45 aanvang
12:00 afsluitende lunch

Waar?
Gereformeerde Gemeente te Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 2b 
Vanaf station Gouda is het ongeveer 15 minuten lopen. Het is ook mogelijk OV-fietsen  te huren bij het station.

Kosten?
Vrijdagavond € 4,50 (+ maaltijd € 3,00)
Zaterdagochtend € 4,50
Vrijdag én zaterdag € 7,00 (+ maaltijd € 3,00)

Voor wie?
Studenten WO en HBO

Overnachting mogelijk?
Helaas is het met oog op de coronamaatregelen niet mogelijk om te blijven overnachten.

Wat kan ik alvast lezen?
- Calvijn, Johannes,  Institutie, Deel II, Boek III, hoofdstuk 21: ‘De eeuwige verkiezing waarmee God sommigen tot de zaligheid en anderen tot de ondergang voorbestemd heeft’, voorts: hoofdstuk 22, 23 en 24. Digitaal beschikbaar (vertaling dr. A. Sizoo)
- Eckeveld, ds. J.J. van, ‘Calvijn en de uitverkiezing’, referaat uitgesproken tijdens de Zomerconferentie 2009, 
- Generale Synode (2001-2002), Zijn verbond en woorden. ‘Louter genade’ voor jongeren toegelicht.
- Schot, ds. A., ‘Roeping en bekering’, in: Wijsheid en wetenschap, 8-15 (hoofdstuk 1) en aldaar genoemde literatuursuggesties.
- Sonnevelt, ds. C., Om het hart van de kerk. Studie over de Dordtse Leerregels.
- Sonnevelt, ds. C., Uw waarheid zal bestaan. Dagboek bij de Dordtse Leerregels (Houten: Den Hertog)
- Sonnevelt, ds. C., The only Comfort in life and death. A short explanation of the Heidelberg Catechism in sixty-one outlines (uitgave i.s.m. Zending Gereformeerde Gemeenten).
- Sonnevelt, ds. C., The Way, the Truth and the LIfe. Explained in the Heidelberg Catechism
- Visscher, ds. W., ‘De christelijke roeping in een seculiere tijd’, in: Wijsheid en wetenschap, 96-103 (hoofdstuk 13) en aldaar genoemde literatuursuggesties.

 


 

 

284