Publicatie

 

De studententijd is een bevoorrechte fase van je leven. Jarenlang je verdiepen in de studie van je keus. Vele dingen 
zijn nieuw, maar niet alle. Je hebt immers al een vorming achter de rug vanuit je christelijke opvoeding. 
Deze uitgave zoekt naar verbinding tussen de academische studie en je persoonlijk en kerkelijk leven. Niemand minder dan Gisbertus Voetius zag het grote belang van deze verbinding. Hij hield er zijn inauguratie over: 'Wetenschap verbinden met vroomheid'. Hij riep zijn studenten op om wetenschap te beoefenen niet tot eigen eer, maar tot Gods eer. Het gaat immers in alles om de wijsheid die van boven is.

Gezamenlijke uitgave van Deputaatschap kerk, gezin, jeugd en onderwijs, Werkgroep voor Studenten en uitgeverij De Banier. Deze uigave is gepresenteerd op de Zomerconferentie (september) 2014. In september 2017 is de tweede druk van dit boekje verschenen. Het boekje is o.a. te bestellen via deze link.
 

227