Belangrijke data (D.V.)

Sapientia et Scientia!

'Geef mij nu wijsheid en wetenschap...' 2 Kronieken 1: 10a
Toen zeide God tot Sálomo: Daarom dat dit in uw hart geweest is en gij niet begeerd hebt rijkdom, goederen, noch eer, noch de ziel uwer haters, noch ook vele dagen begeerd hebt, maar wijsheid en wetenschap voor u begeerd hebt... 2 Kronieken 1: 11 en 12
De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht. Spreuken 1: 7
186