Over de kringen

In allerlei universiteitssteden komen kringen al sinds 1975 bijeen om te spreken over Bijbelse thema’s of boeken. In oude verslagen over de (gespreks)kringen is te lezen dat er sinds april 1976 mentoren aangesteld zijn, allen predikanten! De eerste kringen waren te vinden in Utrecht (ds. A. Vergunst, ds. J.J. van Eckeveld, ds. A. Moerkerken, ds. J.S. van der Net), Amsterdam (ds. R. Boogaard), Wageningen (ds. J. van Haaren), Rotterdam (ds. L. Blok), Delft (ds. H. Rijksen) en Leiden (ds. H. Paul). De mentoren werden voor het organisatorische gedeelte elk bijgestaan door twee assisterende studenten. Jaarlijks werd met De Daniël een Katern van het Deputaatschap voor Studerenden met informatie over de kringen meegestuurd. In 1988 werden naast de hiervoor genoemde kringen ook Amersfoort, Enschede en Vlissingen genoemd. 

Tegenwoordig zijn de kringen te vinden in Ede-Wageningen, Groningen, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Zeeland. Deze studentenkringen laten zich graag laten omschrijven met drie kernwoorden: verdieping, vriendschap en vrijblijvendheid. Deze laatste pijler wordt door veel studenten als zeer positief ervaren, omdat het lang niet voor iedereen mogelijk is om te voldoen aan plichten van een lidmaatschap. 

Informatie en contactgegevens kun je vinden op de pagina’s van de kringen.

324