Zomerconferentie 2022

Godsbeeld en mensbeeld

Programma

 

Vrijdag 23 september:

17.00 uur inloop
17.45 uur opening voor de maaltijd in de grote zaal
18.00 uur warme maaltijd, bijdrage voor eerstejaarsstudenten
19.15 uur opening conferentie / eindigen voor de maaltijd door ds. G. Clements
19.30 uur lezing ds. W.J. Karels over 'Godsbeeld'
Deze lezing gaat onder andere over de volgende vraag: In de prediking van onze gemeenten wordt vaak gezegd dat het gaat om: Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe wordt die kennis verkregen?
20.15 uur pauze
20.45 uur bespreking in groepen
21.15 uur plenaire discussie
21.45 uur sluiting door ds. W.J. Karels
22.00 uur borrel
23.00 uur nachtwandeling?
00.30 uur overnachting.

Blijf je overnachten? Neem een luchtbed, slaapzak etc. mee.

Zaterdag 24 september:

08.30 uur ontbijt (indien van toepassing)
09.15 uur aankomst overige deelnemers
09.45 uur opening door ds. P.J. de Raaf
10.00 uur lezing Sarina Brons-van der Wekken over 'Mensbeeld'.
Deze lezing gaat onder andere over de volgende vragen: Hoe kijk je aan tegen jezelf? Betekent het gereformeerde mensbeeld dat je tot niets goeds in staat bent? En hoe werkt dat dan door in de praktijk?
10.45 uur pauze
11.20 uur bespreking in groepen
12.00 uur plenaire discussie
12.30 uur sluiting conferentie
12.45 uur lunch
13.30 uur vertrek

Locatie
Hoornbeeck College te Gouda, Noordelijk Halfrond 10
Looproute vanaf station Gouda (25 minuten)

Kosten
Vrijdag en zaterdag inclusief maaltijd vrijdagavond: € 10,-
Vrijdag en zaterdag exclusief maaltijd vrijdagavond: € 7,50
Vrijdag of zaterdag: € 5,-
In de week van de conferentie krijg je een betaalverzoek.

Stellingen bij de lezing van ds. W.J. Karels
Bekijk de inhoudsopgave van verschillende dogmatieken. In welke orde wordt in de dogmatiek (maakt niet uit welke), de geloofsleer aan de orde gesteld? Welke overeenkomsten zie je daarbij met de volgorde van de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis? Hoe doet ds. Hellenbroek dit in zijn bekende vragenboekje?

Lees het doopformulier nog eens rustig door! Je bent gedoopt in de Naam van een Drie-enig God. Kijk ook naar de eerste alinea. Wat betekent je doop heel persoonlijk voor jou? Lees ook het “Wachtwoord der hervormers” van M’Cheyne: “Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart …” Vraag je zelf eens af, voor ‘s HEEREN aangezicht, wat je daar nu persoonlijk van kent?

Literatuursuggesties
Binning, Hugo, The common principles of the christian religion, clearly proved, and singularly improved, or: a practical catechism (1660); Nederlandse uitgave: Ettelijke gronden van de christelijke religie (vertaald door Jacobus Koelman in 1678), opnieuw hertaald als De eenvoudige waarheid van de christelijke godsdienstRecensie

Brons-van der Wekken, Sarina, Goed dat je er bent. Een realistische kijk op jezelf (Den Hertog, Houten).

Calvijn, J., Institutie (Den Hertog, Houten, 2009), II.2.12, 14-15; 3.3-4; III.7.4, 6; 14.3

Charnock, Stephen, Het bestaan en de deugden van God (uitgeverij Van de Perk, 1981. Drie dikke delen.)

Dordtse Leerregels I.3

Erskine, Ralph, fragment uit een verhandeling over Psalm 85 vers 1

Harinck, ds. C., Gods goedheid. Over de voornaamste eigenschap van God (Den Hertog, Houten, verschijnt in september 2022).

Heidelbergse Catechismus, zondag 8 en 9 (‘van God – van de Heilige Drieëenheid – van de schepping’).

Heidelbergse Catechismus, zondag 13 (‘Waarom noemt gij Hem onzen Heere?’).

Heidelbergse Catechismus, zondag 23 (De rechtvaardigmaking).

Heidelbergse Catechismus, zondag 33 (De opstandiging van de nieuwe mens).

Ursinus, Zacharias, Het Schatboek (Koster, Barneveld, 2013), blz. 134, 142, 143.

Wisse, prof. G., Gods Beeld verloren: de ambtelijke bediening van de Christus in de gelovigen


Meld je hieronder aan voor de conferentie:

297