Zomerconferentie 2019

Vrijdag 20 en zaterdag 21 september: zomerconferentie over de Evangelische beweging

Ben jij een evangelische student?

De gure wind van de secularisatie dringt christenen naar elkaar. Doen verschillen tussen evangelisch en reformatorisch er nog toe? Is de gereformeerde belijdenis ook jouw belijdenis? Waar staan we in 2019?

Ds. J.M.D. de Heer, spreker vrijdagavond

 

De evangelische beweging houdt ons een spiegel voor. Kritische distantie neemt niet weg dat we in de ontmoeting met evangelischen ook iets kunnen leren voor onszelf. Het is een spannende uitdaging. We nemen een kijkje in de spiegel en schuwen daarbij het zelfonderzoek niet.

Drs. P.C. van Olst, spreker zaterdagmorgen

 

Let op, nieuwe locatie: Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, Gouda 
Wil je gebruik maken van de pendelbus tussen Station Gouda en het Hoornbeeck College?
Geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

 

Programma

Vrijdag 20 september 2019
17:00 inloop
17:45 warme maaltijd (Chinees)
19:00 lezing door ds. J.M.D. de Heer

Zaterdag 21 september 2019
09:45 opening door ds. W.A. Zondag
10:00 lezing door drs. P.C. van Olst

 

Literatuursuggestie
1. Ds. J.M.D. de Heer, Spiegel & spanningsbron. Opinievorming in reformatorische kerken over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing (Houten: Den Hertog 2018) (dissertatie).
Klik hier voor de digitale versie 

2. Remco van Mulligen, Radicale protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-2007) (Amsterdam: Buijten En Schipperheijn Motief 2014) (dissertatie)

257