Winterconferentie 2022

Thema: tijdsbesteding

Bekijk hier de livestream

 

Van harte welkom op de jaarlijkse winterconferentie op D.V. 21 januari 2022!

Het thema is tijdsbesteding.

Dominee W. Silfhout zal hierover met ons nadenken.

 

De kosten bedragen € 5,- inclusief maaltijd en € 3,50 exclusief maaltijd.

 

Aanvang maaltijd: 17:30
Opening: 19:00
Aanvang lezing: 19:15

 

Locatie

Gereformeerde Gemeente te Gouda

Nieuwe Gouwe O.Z 2B

 

 

 

Literatuursuggesties

Balke, W., J.C. Klok, W. van 't Spijker (red.), 'Calvijns vroege ontwikkeling' in: Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk (Kok 2009, 2e druk) p. 19-42.
Blok, Harry en Marieke, 'Heilig leven, maar niet in een klooster. Over Voetius en levensheiliging' in: Daniel, 23 januari 2004.
Bruijn, S.M. de, 'Stille tijd' in: Reformatorisch Dagblad, 14 augustus 2006.
Clements, C.J.J., Een pad voor het leven. Johannes Calvijn, Gulden Boekske over het christelijke leven (1541)’ in: B.J. Spruyt (red.), Goud in handen. Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers (De Banier 2018) p. 453 - 461.
Edwards, Jonathan, Tijd is kostbaar (Den Hertog 2006). Oorspronkelijke uitgave: The preciousness of time (1734, hier digitaal te lezen). 

Elshout, ds. A., ‘Leven in de eindtijd’, in: ir. J. van der Graaf (red.), Tijd in Gods hand. Verantwoordelijkheid voor het leven (Uitgeverij Stark – Texel [1980]) p. 131 - 149.
Hoekman - van Stuijvenberg, Eunice, 'Mediteren tijdens een wandeling' (interview met ds. R.W. de Koeijer) in: Reformatorisch Dagblad, 2 april 2021.
Klaasse, Chris, 'Verstaan we de kunst van het blijven nog?' (interview met Marli Huijer) in: Reformatorisch Dagblad, 27 april 2020.
Schot, ds. A, Alles heeft een bestemde tijd. Eindejaarspreek over Prediker 3. (hier te downloaden)
Vergunst, ds. A., 'Gedenk aan uw Schepper' in: Neem de wacht des Heeren waar (Den Hertog 1983, 2e druk) p. 195-205.
Vergunst, ds. A.T., Hoe jonge mensen hun dagen moeten invullen (preek over Prediker 12:1).

 
 
 

 

 


286