Landelijke ontmoetingsavond

Landelijke ontmoetingsavond

Lezing en ontmoeting

Van harte welkom op de landelijke ontmoetingsavond. Klik hier voor de flyer. Lezing door ds. W.A. Zondag over het thema: 'één ding is nodig'. Na deze lezing is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nog wat te drinken.

Inloop: 19:30 uur, opening: 20:00 uur. 
Locatie: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2 te Gouda 

Deelname: € 3,- p.p. Het bedrag voor deelname kun je tijdens de avond contant voldoen. Je kunt het ook vooraf overmaken naar NL27RABO0322429994 t.n.v. Werkgroep Studenten te Woerden o.v.v. Bijdrage ontmoetingsavond.

243