Zomerconferentie 2023

'Genderideologie' en 'Rein bewaren'

Programma

 

Vrijdag 15 september 2023

17:00 inloop
17:30 maaltijd 
19:00 opening 
19.15 lezing ds. Schreuder, 'Genderideologie'
20.00 pauze
20.30 bespreking in groepjes
21.15 plenaire discussie
21.45 sluiting 

 

Zaterdag 16 september 2023

09:15 inloop/aankomst overige deelnemers 
09:45 opening 
10:00 lezing drs. G.J. Verbruggen, 'Rein bewaren'
10:45 pauze
11:20 bespreking in groepjes
12:00 plenaire discussie 
12:30 sluiting 
12:45 lunch

 

Blijf je overnachten? Neem een luchtbed, slaapzak etc. mee.

 

AanmeldknopLocatie
Hoornbeeck College te Gouda, Noordelijk Halfrond 10
Looproute vanaf station Gouda (23 minuten)

Let op: Door werkzaamheden aan het spoor rijden er zaterdag bussen tussen Woerden en Den Haag Ypenburg, tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda, en tussen Alphen a/d Rijn en Gouda. Voor meer informatie zie www.ns.nl/reisinformatie/werk-aan-het-spoor/

Kosten

Hele conferentie, inclusief maaltijden op vrijdag en zaterdag € 12,50
Lezing op vrijdag met avondeten € 10,-
Lezing op vrijdag zonder avondeten € 5,-
Lezing op zaterdag met lunch € 10,-
Lezing op zaterdag zonder lunch € 5,-


 

Stellingen bij de lezing van vrijdagavond

1. Voor je Bijbelse standpunt uitkomen betekent dat je iemand met een andere seksuele gerichtheid niet als persoon accepteert.

2. Als we vasthouden aan onze Bijbelse principes kan de kerk nooit een veilige omgeving bieden aan personen met een andere seksuele gerichtheid.

3. Bespreek dat René Erwich en Almatine Leene in hun boek ‘Vuur dat nooit dooft’ stellen dat in Christus geen man of vrouw is (Gal. 3:28). Christus maakt heel, geneest, brengt de mens tot zijn doel door het man- en vrouw-zijn op te heffen, zodat dit onderscheid geen rol meer hoeft te spelen in de vragen rondom seksualiteit. Christus als de tweede Adam vernieuwt immers de mens naar het beeld van Zijn Schepper. 

4. Iemand met een andere seksuele gerichtheid heeft onmiskenbaar een kruis, maar dat is niet anders dan personen die als kruis bijvoorbeeld rouw, gevolgen van echtscheiding of alleen-zijn meedragen.

5. Leven naar het liefdesgebod betekent hetzelfde als leven naar Gods wil.

Vragen bij de lezing van zaterdagochtend

1. Hoe zou jij aan je niet-christelijke klasgenoten / vrienden / leeftijdsgenoten uitleggen wat jouw visie is op seksualiteit? Zet met elkaar eens op een rij waarom een Bijbelse visie op seksualiteit beter is voor mensen en voor onze maatschappij. 

2. Stel je voor: je kerkenraad zit met de handen in het haar. De broeders hebben slapeloze nachten. Ook onder christelijke jongeren is veel seksuele onreinheid. De kerkenraad vraagt aan jullie als jongeren advies. Op welke manier kunnen jongeren in de kerk beter worden toegerust om om te gaan met seksuele verleidingen. Jullie groepje wordt uitgenodigd om in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering langs te komen en de kerkenraad te adviseren. Formuleer tenminste drie adviezen. 

3. Hoe kunnen jullie als jongeren elkaar helpen om rein te blijven in een onreine wereld? Maak eens concreet hoe je elkaar daarin daadwerkelijk tot een hand en een voet zou kunnen zijn. 

4. De reformatorische school in jouw regio belegt een avond voor álle ouders. De avond gaat over seksualiteit en over alle zorgen die de school en de ouders daarover hebben. Bij jou thuis ligt het programmablaadje, je ziet dat het zal gaan over pornografie, over de seksualisering van de samenleving, over films waarin veel teveel seks voorkomt, enzovoorts. Dan gaat je telefoon. De directie vraagt of jij in deze avond 10 minuten de aula vol ouders wilt toespreken. Dit is dé kans om te zeggen wat ouders wél en wat ze niét moeten doen. Bespreek als groepje met elkaar welke boodschap je aan de (jouw!) ouders wilt doorgeven. 


 

Literatuursuggesties

Lezing vrijdag

- G. Kuby, de seksuele revolutie, Groningen 2017
- P. de Vries en M. Klaassen, Liefde die boven alles gaat, Apeldoorn 2020
- B.A. Zuiddam, Transgenderisme in Bijbels perspectief, Apeldoorn 2022
- A. Prosman, Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit, Heerenveen 2013
- R.A. Mohler, Desire and deceit, Colorado Springs, 2008
- R. A. Mohler, We cannot be silent, Nashville 2015

Verder ter oriëntering op veranderde visie vanuit de kerk:
- B. Loonstra, Hij heeft een vriend, Zoetermeer 2005
- A. de Bruyne, Verbonden voor het leven, 2 e druk, Utrecht 2022
- R. Erich en A. Leene, Vuur dat nooit dooft, Utrecht 2022

Lezing zaterdag

M. Klaassen, En die twee zullen tot één vlees zijn. Houten, 2019. 
S. Arterburn e.a., Het gevecht van iedere jonge man. Hoornaar, 2009. 
S. Ethridge en S. Arterburn, Het gevecht van iedere jonge vrouw. Hoornaar, 2009. 
C.G. Vreugdenhil, Zuiver en heilig bewaren. Apeldoorn, 2013. 
S. Brons – van der Wekken, Let op liefde! Apeldoorn, 2012.
J.S. McIlhaney e.a., Verstrikt. Doorn, 2011. 
F. Bijzet en W. Weerd, Vrij van porno. Veenendaal, 2013. 
H. IJkema, Strijdlust. Dordrecht, 2011. 
C. Trueman, Een vreemde nieuwe wereld. Leeuwarden, 2022. 
P. van Ruitenburg, Zeg NEE. Houten, 2017. 


 

308