Winterconferentie 2023

Thema: De geestelijke wapenrusting

Dag studenten,

We hopen op de Winterconferentie van DV vrijdagavond 20 januari 2023 te luisteren naar een lezing van ds. S.W. Janse over de volle wapenrusting uit Éfeze 6. De soldaten zagen er in de eerste eeuw van onze jaartelling zo anders uit dan nu. Er waren toen geen tanks en vliegtuigen. Een goede wapenrusting was van levensbelang. Wanneer de bazuin had geblazen door de valleien, trok iedere boer haastig zijn strijdkleding aan. Eerst werden de beenbeschermers omgebonden. Vervolgens het harnas aangetrokken om het midden lijf. Soldatenschoenen werden aangedaan. In de ene hand droeg hij een schild. In de andere een zwaard. Op het hoofd een helm. Tenslotte deed hij een gordel om. Bij elkaar dus een heel gewicht. Paulus gebruikt deze wapenrusting als een beeld voor de strijd van een christen. We wensen jullie een goede en gezegende avond toe met de liefdevolle vermaning van de apostel: ‘Strijd den goeden strijd des Geloofs.’ (1 Tim. 6:12)

Een hartelijke groet,

Ds. G.C. Clements, Gouda
Voorzitter Werkgroep voor Studenten


 

Van harte welkom op de jaarlijkse winterconferentie op D.V. 20 januari 2023!

Het thema is: De geestelijke wapenrusting

Spreker: Ds. S.W. Janse

Aanvang: 17:30 (maaltijd), 19:00 (lezing)

 

Programma:

17:00 - inloop
17:30 - opening maaltijd
19:00 - sluiting maaltijd en opening van de avond, aansluitend lezing ds. S.W. Janse
20:00 - pauze
20:20 - bespreking in groepjes
21:00 - plenaire besprekeing
21:45 - sluiting
22:00 - borrel

 


 

Locatie

Gereformeerde Gemeente te Gouda

Nieuwe Gouwe O.Z 2B

 

De kosten bedragen € 5,- inclusief maaltijd en € 3,50 exclusief maaltijd.

302