Thema-avond Delft november 2017

Thema-avond over Calvijn en het goede leven

Op D.V. woensdagavond 22 november wordt er opnieuw een avond voor studenten in Delft en uit de brede omgeving belegd. 

Spreker is ds. H. Brons uit Vlaardingen. Hij zal met ons in gesprek gaan over het onderwerp "Roeping en beroep volgens Johannes Calvijn". Ter toelichting het volgende: Het goede leven is voor Calvijn het christelijke leven. Voor hem is dat een pelgrimsreis naar een eeuwige bestemming. Intussen stelt dit leven ons voor keuzes. Die keuzes vormen een antwoord op wat de Heere van ons vraagt. Belangrijk is daarom te weten wat onze roeping is. We vragen ons tijdens de avond af wat onze roeping is in het maatschappelijke leven en hoe deze tot uitdrukking komt in ons beroep. We staan erbij stil hoe onze roeping daarmee afhankelijk is van onze omstandigheden. Tegelijkertijd is er ook een overeenkomst omdat voor ieder christen geldt dat onze roeping ten diepste op de hemel gericht is.

Je bent van harte welkom; de ontvangst met koffie en thee is om 19.30 uur; we beginnen om 19.45 uur in de bovenzaal van het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Delft (Oosteinde 175).

Wil je meer informatie: stuur een e-mail naar pvanbokhoven@gergemdelft.nl of bel 015-2567281.

Ieder is van harte welkom, we zien uit naar je komst!

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Delft belegt tweemaal per jaar een thema-avond voor studenten, in samenwerking met het dispuut Johannes Calvijn van de C.S.F.R.

247