‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’

Oorsprong.info organiseert op D.v. 20 oktober 2018 het congres ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden. 

Alle sprekers op deze conferentie zien het Woord van God als Zijn geopenbaarde Woord. Diverse onderwerpen zullen aan bod komen. Een greep: Is de Schrift (historisch) betrouwbaar?, Leidt wetenschapsbeoefening tot waarheid?, Hoe is deze kosmos ontstaan?, Past sterrenlicht van miljoenen lichtjaren ver bij een jong heelal?, Hoe doe ik Genesis theologisch gezien het meeste recht?, Wat zijn de knelpunten voor theïstisch evolutionisme?, Hoe hebben christenen in het verleden en heden gesproken over Genesis, een recente schepping, een wereldwijde zondvloed en de andere gebeurtenissen uit de Schrift?, Hoe duiden wij als christenen (met name diegene die Gods Woord betrouwbaar achten) gegevens uit bijvoorbeeld de biologie, geologie, theologie, kosmologie en filosofie? Het belang van dit congres zit hem hierin dat wij de wereld om ons heen zien als de geschapen werkelijkheid, zonder hierbij af te doen aan Gods Openbaring. Dan leidt onderzoek naar deze werkelijkheid tot verwondering en tot Gods eer.

De inloop is om 09.15 uur en het congres start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, kosmologie en (medische) ethiek.

De toegangsprijs is € 10,- (studententarief € 7,50). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Na aanmelding ontvangt u via uw emailadres een instructie voor de betaling. Allen hartelijk welkom.
 

249