Kerkenraden

Via onderstaand formulier kunt u de gegevens van HBO- en WO-studenten uit uw gemeente aanleveren. We stellen het op prijs als u het e-mailadres en/of de NAW-gegevens van de betreffende studenten ter beschikking wilt stellen, zodat we hen per e-mail dan wel per post kunnen benaderen. De gevraagde studieplaats is van belang om studenten uit te kunnen nodigen voor de dichtstbijzijnde plaatselijke Gergemkring van de Werkgroep.

N.B. Gegevens van meer studenten kunnen aangeleverd worden door op 'verzenden' te klikken en de pagina te vernieuwen of opnieuw naar www.werkgroepstudenten.nl/kerkenraden/ te gaan. Dan kunt u het formulier opnieuw invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

250