Kerkenraden

Via onderstaand formulier kunt u de gegevens van HBO- en WO-studenten uit uw gemeente aanleveren. We stellen het op prijs als u het e-mailadres en/of de NAW-gegevens van de betreffende studenten ter beschikking wilt stellen, zodat we hen per e-mail dan wel per post kunnen benaderen. De gevraagde studieplaats is van belang om studenten uit te kunnen nodigen voor de dichtstbijzijnde plaatselijke Gergemkring van de Werkgroep.

N.B. Gegevens van meerdere studenten kunnen aangeleverd worden door op 'verzenden' te klikken en vervolgens het formulier opnieuw in te vullen. Wij zijn u hiervoor erkentelijk. Bij voorbaat hartelijk dank!

250