Thema-avond Delft november 2016

Tot je bestemming komen

Op D.V. woensdagavond 30 november a.s. wordt er voor studenten uit Delft en omgeving een thema-avond georganiseerd. Graag nodigen we jullie daar voor uit.

Spreker is ds. H. A. van Zetten, die als predikant is verbonden aan de gemeente Benthuizen. Hij zal met jullie in gesprek gaan over het onderwerp Tot je bestemming komen en dit belichten mede aan de hand van het leven van Mozes. Vragen hierbij zijn: welke keuzes maakte Mozes, wat moest hij leren en afleren in zijn gehele leven en hoe was de leiding van God? Indringende vragen: hoe komen wij tot onze bestemming?

Plaats: zaal in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Delft, Oosteinde 175.

Ontvangst met koffie en thee: 19.30 uur, aanvang: 19.45 uur

Wil je nadere informatie: stuur een e-mail naar pvanbokhoven@gergemdelft.nl of bel  015 2567281.

Ieder is van harte welkom, we zien uit naar je komst.

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Delft belegt tweemaal per jaar een thema-avond voor studenten, in samenwerking met het dispuut Johannes Calvijn van de CSFR.

233