Thema-avond Delft februari 2016

Themabijeenkomst voor studenten in Delft en brede omgeving                                                         

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Delft belegt opnieuw een speciale  bijeenkomst voor studenten op D.V. woensdagavond  24 februari a.s. Graag nodigen we jullie daar voor uit.

Deze avond wordt belegd in samenspraak met het Dispuut Johannes Calvijn van de C.S.F.R. en de Werkgroep voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten

Ds. G. Clements, predikant van de gemeente Gouda, zal deze avond in ons midden zijn en aandacht besteden aan de vraag naar het lijden. De inleider wil vooral ingaan op de visie van de ”onmachtige” God en het lijden, zoals de moderne theologie dit ziet. Hierbij zal ook worden ingegaan op het boek van de Amerikaanse rabbijn Harold S. Kushner: “Als ’t kwaad goede mensen treft”. In het slot van de lezing komt Zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus aan bod en luisteren we ook naar wat Johannes Calvijn over deze dingen zegt.

Plaats: kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Delft, Oosteinde 175 te 2611 VD Delft.

Ontvangst met koffie en thee: 19.30 uur, aanvang: 19.45 uur

Van harte welkom!
 

228