Ede/Wageningen

Studentenkring met Bezinning & Gezelligheid

Welkom op Kring Ede-Wageningen!

Kring Ede-Wageningen is een vereniging van ongeveer 50 enthousiaste studenten die in Ede of Wageningen studeren of in de buurt wonen. We komen om de twee weken op de dinsdagavond samen om met elkaar te luisteren naar een lezing van een kringer of een gastspreker. Daar praten we over door in groepjes aan de hand van stellingen en vragen. Het Woord van God, de Bijbel, staat op onze Kring centraal.

Je bent het maar één keer. Je kracht is als een sieraad en je energie is bijna onuitputtelijk. Je bent JONG. Salomo schrijft voor jou de Spreuken, met als doel om kennis en bedachtzaamheid te leren. Voor Jeremia was het een bezwaar om de boodschap van God te vertellen: “..ik kan niet spreken, want ik ben jong.” Daniël en zijn drie vrienden zijn voor jou welbekende voorbeelden. Zij kregen in hun jeugd van God wetenschap en verstand in allerlei boeken, maar vooral standvastigheid in het geloof. Het komende jaar staat het thema ‘Jongeren in de Bijbel’ centraal. Aan de hand van bijbelgedeeltes wordt er nagedacht over zowel bekende als onbekende jongeren. Belangrijk hierbij is dat de vertaalslag gemaakt wordt wat dit persoonlijk voor jou betekent als jongere. We proberen daarbij David na te spreken, zoals hij dit in psalm 119 vers 9-16 verwoordt: Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord. Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen (…) Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten.

Natuurlijk is er tijdens deze avonden voldoende tijd voor gezelligheid mét en betrokkenheid óp elkaar. We weten en zien dat God ook met Zijn Geest op onze kring werkt. Daar zijn we dankbaar voor. Het heeft al tot veel gezegende gesprekken geleid.

Naast de bezinnende avonden wordt er veel gezelligs georganiseerd! Op de borrels is er tijd om elkaar nog beter te leren kennen en (on)zinnige discussies te voeren. Door de activiteitencommissie worden er door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd. Hierbij kan je denken aan een sportavond, een avond bowlen, het kerstgala en de afsluitende activiteit. Deze borrels vinden plaats op de dinsdagen dat er geen bezinnende kringavond is. Er is dus elke week wel wat te doen! De hoogtepunten in het jaar vormen de kringweekenden. Drie keer per jaar gaan we met de kring naar een oord, om een weekend vol bezinning en gezelligheid te hebben. Kortom: Kring Ede-Wageningen is een bruisende vereniging voor christelijke studenten.

Kring Ede-Wageningen is opgezet vanuit de Werkgroep voor Studenten van de Gereformeerde Gemeenten, en is daarmee ook verbonden aan dit kerkgenootschap. Door heel het land zijn kringen te vinden zoals in Rotterdam, Leiden en Utrecht. De kringen kenmerken zich doordat ze een vrijblijvend kararakter hebben. Er is geen contributie of lidmaatschap op onze kring, waardoor er vrijblijvendheid is in je aanwezigheid. De organisatorische kant van kring Ede-Wageningen nemen de contactpersonen op zich. Daarnaast zijn er twee mentoren die de inhoudelijke koers houden. Verder zijn er tal van commissies voor alle activiteiten.

Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken! Kijk voor data in de agenda hiernaast. Voor alle data geldt: Deo Volente.

 

Plaats en tijd van samenkomst

We beginnen de avonden om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30. De locatie van samenkomst voor dit jaar is de van Lodenstein College in Ede aan de Verlengde Parkweg 49. Sommige avonden, zoals de eerste, zijn in de Petrakerk aan de Lunterseweg 25. Meld je daarom aan voor onze weekmail, dan zie je van zelf waar wij bijeenkomen!

 

Inschrijven voor de wekelijkse e-mail

Wil je op de hoogte blijven van wat er op Kring Ede-Wageningen allemaal gebeurt? Schrijf je dan in op de wekelijkse e-mail!

Subscribe to our mailing list

* indicates required
/ ( mm / dd )

Contactgegevens

Je kunt ons altijd bereiken op het mailadres kringede-wageningen@hotmail.com, of kan je even kijken op de Facebook-groep.

De contactgegevens van de Mentoren en Contactpersonen zijn:

 

Mentoren

Arent van der Hoek

arent@kliksafe.nl

0318-505760

 

Anton van de Woestijne

a.vandewoestijne@gmail.com

0318-303555

 

Wilbert Hoepel

whoepel@gmail.com

06-49 40 76 69

 

Contactpersonen
 

Gijsbert van Ruitenburg

06-21 44 89 88

 

Rick van den Berge

06-42 03 82 05

 

Arinda van Dijk

06-37 17 59 66

195