Conferenties en lezingen/opnamen

Geef je hieronder op voor de Zomerconferentie!

Hier aanmelden

 

Thema: “Postmodernisme – geloof, cultuur en gevoel”

Vrijdag 7 september

15.30 uur     Aankomst eerstejaars studenten

16.00 uur     Introductiebijeenkomst eerstejaarsstudenten onder leiding van A.J.C. van Bemmel

17.30 uur     Aankomst ouderejaarsstudenten

17.45 uur     Maaltijd

18.45 uur     Opening door ds. G. Clements

19.00 uur     Lezing door ds. H.A. van Zetten, ‘Postmodernisme, geloof en gevoel’

20.00 uur     Pauze

20.30 uur     Bespreking in groepen

21.00 uur     Plenaire bespreking onder leiding van Christian van Bemmel

21.45 uur     Avondsluiting door ds. H.A. van Zetten

22.00 uur     Hapje en drankje

23.00 uur     Vertrek naar gymzalen voor overnachting (facultatief)

00.30 uur     Deuren sluiten van de gymzalen


Zaterdag 8 september

07.30 uur     Opstaan

08.15 uur     Ontbijt in de aula van de Pabo

09.15 uur     Aankomst overige deelnemers

09.45 uur     Opening door ds. W.A. Zondag

10.00 uur     Lezing door W.B. Kranendonk, ‘Postmodernisme, geloof en cultuur’

10.45 uur     Pauze

11.15 uur     Forum

12.00 uur     Sluiting conferentie

12.15 uur     Lunch

Toelichting lezing ds. H.A. van Zetten: Postmodernisme, geloof en gevoel

Het postmodernisme werd een dominante stroming in de filosofie van de twintigste eeuw en doet zijn invloed gelden op alle terreinen van ons denken, cultuur, ethiek. Typerend is dat het waarheidsbegrip een nieuwe lading kreeg; absolute waarheid is niet kenbaar en/of bestaat niet. Het postmodernisme hanteert een relatief waarheidsbegrip, bevordert diversiteit, en benadert geloof en ethiek veel intuïtiever en individualistischer. De beeldcultuur werkt hierbij als katalysator.

Je hoort dan: ‘Het is voor mij zoals ik het voel.’

Het postmodernisme doet ook binnen de christelijke kerken zijn invloed gelden. In de gereformeerde gezindte in Nederland begon het in de kleine ethiek, momenteel is de geloofsbeleving aan de beurt. Hierna volgt beïnvloeding van de geloofsleer omdat die daar nauw mee verbonden is. Aan de randen van het Schriftgezag wordt ook van binnenuit geknaagd. Het is dus een heel fundamenteel verschijnsel.

Wat betekent het postmoderne denken voor jou als student? Wat kom jij er van tegen in de literatuur, in de colleges, in je vriendenkring? Wat herken je ervan in je eigen denken en doen? Hoe beïnvloedt het je in het staan in je gemeente en kerkverband, hoe in het participeren in de gemeente en het beluisteren van een preek? Wat als ik me ‘niet zo goed thuis voel’ in mijn gemeente?

Is er een Bijbels antwoord? Wat zegt onze belijdenis?

Overigens zijn de typische eigenschappen van postmoderniteit die het geloofsleven raken niet uniek. Met name de verhouding tussen geloof en gevoel is een thema dat overal in Gods Woord aandacht krijgt. In deze lezing komen onder andere de complexiteit van het mens-zijn, de psychologische component in verhouding tot het werk van God de Heilige Geest aan de orde. Hoe functioneert het gevoel in het geestelijke leven?

Enige literatuur

Dordtse Leerregels

Hans Bertens: The idea of the postmodern. A history (Routledge, Londen en New York, 1995)

Johanathan Edwards, Religieuze gevoelens; een verhandeling over gevoelens in het geestelijke leven

Th. Van der Groe, Toetsteen der ware en valse genade

J. de Jager, Godsdienstige gevoelens getoetst; de hoofdzaken uit, en toelichting bij het bekende boek van Jonathan Edwards: ‘Religious Affections’ (Barneveld 2016)

Ds. I. Kievit, ‘Het krijgen van woorden of teksten’ in: Vreugde bij de bron (De Banier 2014), pp. 425-448

Matthew Meade, De bijna-christen ontdekt (div. drukken, o.a. Houten 1988)

Ds. W. Visscher, Dat voel ik toch anders; individualisering in de gereformeerde gezindte (2014)

Ds. G. Wisse, De droefheid naar God (div. drukken, o.a. Rotterdam 1980)

.


 

Volg ons op onderstaande kanalen om op de hoogte gehouden te worden:

  

 

Meld je hieronder aan voor onze Zomerconferentie! Met het oog op de regeling van de maaltijd en dergelijke vragen stellen we het op prijs als je uiterlijk dinsdag 4 september (!) doorgeeft als je de conferentie bij wilt wonen (ook als je gedeeltelijk komt). Voor deelname wordt € 10,- als bijdrage voor de onkosten gevraagd. Als je alleen vrijdag of zaterdag aanwezig bent, is deelname € 5,- Na aanmelding ontvang je een bericht over de manier van betaling.Opname Winterconferentie 26 januari 2018 

Dia's lezing ds. Clements over het zendingsbevel 

Dia's lezing J.H.C. Kooijman over 'De einden der aarde bereikt?' 


Kijk hier voor lezingen van vorige conferenties

 


De Werkgroep voor Studenten organiseert voor HBO- en WO-studenten twee keer per jaar een conferentie; in januari en in september. Deze worden gehouden in Hogeschool Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2 te Gouda. Het doel is om de studenten bij elkaar te brengen rond een thema dat voor hen belangrijk is; bezinning en contact. De conferenties worden voorbereid door een commissie, waarin ook studenten participeren. De conferentie in september begint in de loop van de vrijdagmiddag met een kennismaking met eerstejaarsstudenten en eindigt zaterdagmorgen. Deelnemers kunnen desgewenst in het gebouw van hogeschool De Driestar overnachten. Neem hiervoor zelf spullen mee (luchtbed, slaapzak enz.) De conferentie van januari is alleen op vrijdagmiddag en -avond.

Winterconferentie 2018

Zomerconferentie 2017

Toon alle foto's →

Winterconferentie 2017

Toon alle foto's →
201